Tevékenység igazoló lap letöltése innen

 

Tevékenységigazoló lap használata

A tevékenységigazoló lap használatára vonatkozó előírásokat a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet, valamint a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos formanyomtatványról szóló, a Bizottság 2009/959/EU számú határozatával módosított 2007/230/EK bizottsági határozattartalmazza. A határozat mellékletében található az érvényes tevékenységigazoló lap mintája.

Az elsődleges adatrögzítő eszköz a tachográf, a tevékenységigazoló lapot csak akkor kell használni, ha a menetíró készülékben rögzített adatok alapján nem igazolható az 561/2006/EK rendelet követelményeinek teljesülése. A heti pihenőidő igazolható járművezetői kártyával, kézzel kitöltött adatrögzítő lappal vagy tevékenységigazoló lappal is.
A munkáltató köteles tevékenységigazoló lapot kiadni a gépjárművezető részére azokra a napokra, amelyeken a gépjárművezető nem végzett az 561/2006/EK rendelet vagy az AETR megállapodás hatálya alá tartozó tevékenységet. A formanyomtatványt géppel kell kitölteni. Az igazoláson a munkáltató köteles megjelölni:

– a 14. pontot, ha a gépkocsivezető keresőképtelenséget okozó betegállományban volt,

– a 15 pontot, ha gépjárművezető éves szabadsága miatt nem végzett munkát,

– a 16. pontot, ha szabadságon volt vagy pihenőidejét töltötte,

– a 17. pontot, ha a gépjárművezető olyan munkát végzett, amely nem tartozik az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy az AETR Megállapodás hatálya alá.

– a 18. pontot, ha a gépkocsivezető a járművezetésen kívül egyéb tevékenységet végzett,

– a 19. pontot, ha a gépkocsivezető rendelkezésre állt, azaz készenlétben volt.

A gépjárművezető köteles a részére kiadott tevékenységigazoló lap 21-22. pontját a járművezetői tevékenységének megkezdése előtt kitölteni. A tevékenységigazoló lapot a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben meghatározott módon – az adatrögzítő lapokra vonatkozó előírások megfelelő alkalmazásával – kell kezelni, az ellenőrzésre jogosult személy kérésére be kell mutatni, és legalább egy évig meg kell őrizni.
A magyar nyelven kitöltött tevékenységigazoló lapot az Európai Unió egész területén elfogadják. A tevékenységigazoló lap használata nem kötelező minden EU tagállamban.