A használatarányos útdíj tavalyi bevezetésekor kaptak egy ígéretet a fuvarozók, hogy az útdíjra befizetett összeg egy részét visszaigényelhetik majd a helyi iparűzési adóból. A mostani adóbevallás lesz az első, amikor élni lehet ezzel a lehetőséggel.

A visszaigényléshez nincs külön nyomtatvány, azt a helyiadó-bevallás során kell majd érvényesíteni. Az adóbevallás egyik sorában, az adót csökkentő tételek között kell ezt az összeget feltüntetni. Hogy ez pontosan melyik sor, az városonként különbözik, mert a nyomtatványokat a helyi önkormányzatok állítják össze.

Az  egy telephelyre bejelentett vállalkozások a befizetett útdíjak 7,5 százalékát levonhatják a számukra előírt fizetendő adóból. Ha ez a 7,5 százalék több lenne, mint amennyi a fizetendő adó, akkor nem kell adót fizetniük. A levonható költséget nem lehet átcsoportosítani későbbi évre, s nem lehet többet visszaigényelni sem, mint amennyit fizetni kellene.

A több telephellyel rendelkező vállalkozásoknak  arányosítaniuk kell. Olyan arányban számolhatják el egy-egy településen az útdíjat, mint amilyen arányban az iparűzési adót is fizetik az adott településen a bevételük után.

Az elszámoláshoz fontos, hogy a fuvarozónak pontos kimutatása legyen arról, hogy az év során mennyit fizetett be útdíjra, s ezek az összegek pontosan szerepeljenek a könyvelésében. Egy esetleges ellenőrzés során ezeket szükséges lehet igazolni is.

Fontos figyelni arra a körülményre is, hogy a megrendelőnek továbbszámlázott útdíj nem mindig vonható le az adóból!

Abban az esetben nincs ilyen lehetőség, ha valaki közvetített szolgáltatásként számlázza tovább az útdíjat a megrendelő felé.

Az útdíj áthárításának egyik módja, ha az útdíj költségét beépítjük a fuvardíjba. Az másik mód, ha a fuvarozó közvetített szolgáltatásként számlázza le a megbízó felé az útdíjat. Ez igazából nem jó megoldás, mégis többen alkalmazzák. Az útdíj ugyanis nem olyan szolgáltatás után fizetendő, amit a megrendelő használ (mint a bérlő az áramot). Ez a fuvarozó költsége, nem a megrendelő veszi igénybe. Tehát valójában nem közvetített szolgáltatás!

Ha valaki mégis ezt a módszert választotta, akkor most az így továbbszámlázott útdíjnak nem vonhatja le az adóból a 7,5 százalékát. A közvetített szolgáltatás ugyanis adóalap-csökkentő tényező a helyi iparűzési adó esetén, tehát ezt az összeget a fuvarozó egyszer már levonhatta az adóalapjából.

 

Forrás: Fuvarlevél 2014. áprilisi szám